Moje publikacje

Moje publikacje w katalogu Biblioteki Narodowej

Artykuły naukowe

  1. Kreatywność Tao jako model zniewolenia podmiotu, [w:] O. Łuczyszyna i M. St. Zięba (red.), Purusza, atman, tao, sin, Łódź: Wydawnictwo AHE, 2011, str. 157-170.
  2. Outline of the Qing Law, [w:] Roczniki Humanistyczne, t. LXII, z. 9, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014, str. 147-170.
  3. 婚姻生物學經濟問題 [Biologiczno-ekonomiczne zagadnienia małżeństwa], http://www.academia.edu, (dostęp 11.01.2015)
  4. Loneliness and solitude in Bian Zhilin’s poems, [w:] Oriental Encounters. Language, Society, Culture, Ireneusz Kida i Agnieszka Solska (red.), Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2019, str. 17–33.
  5. Robinson Jeffers’s Inhumanism vs. Tao’s Unconcern, [w:] Studia Litteraria, t. 13, nr.4, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2018, str. 297-307.

Recenzje

  1. ŁUKASZ GACEK, Bezpieczeństwo energetyczne Chin: aktywność państwowych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych [China’s Energy Security: State-owned Companies Pursuits in Foreign Markets], [w:] Roczniki Humanistyczne, t. LXII, z. 9, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014, str. 173-178.

Książki

Tomiki

Przekłady