Gadający z sowami

Łączące w sobie elementy prozy i poezji tzw. poematy fu (w które obfitowała literatura za czasów panowania dynastii Han) bywają zazwyczaj dość monotonne i zanudzają wyliczaniem, co to kto upolował, jakie to gdzie góry się piętrzą i rzeki szumią, czy też co tam miał cesarz na obiad – a było tego całkiem sporo.

Ten utwór, który chciałem tutaj zaprezentować, odbiega jednak od tej otępiającej normy. Jest on nawet miejscami dość zabawny – albo ja to tylko tak odebrałem i… tak przetłumaczyłem. Co więcej jego przekaz jest wciąż aktualny.

Jia Yi (賈誼)
Poemat o Sowie

Trzy lata minęły, odkąd Yi został Wielkim Instruktorem na dworze króla w Changsha. Do mieszkania pana Yi wleciała wtedy sowa i przycupnęła w rogu. Sowa podobna jest do puchacza i przynosi nieszczęście. Yi mieszkał w Changsha, gdyż został zdegradowany. Changsha to miasto położone na terenie niskim i wilgotnym, tak więc Yi niepokoił się o swoje zdrowie. Wydawało mu się, że dni jego są już policzone – napisał więc ten poemat, aby uśmierzyć nieco swe obawy. W poemacie tym napisano:

Sowa puchacz

puchacz wirginijski (Bubo virginianus)

Był ognistego wtedy rok zająca,
A dzień był pierwszy czwartego miesiąca,
Którym się lato od wieków zaczyna.
Słońce się kryło już na horyzoncie,
Gdy sowa nagle przez okno wleciała
I najzwyczajniej siadła sobie w kącie.

Dziwne się w domu zjawiło stworzenie.
Jakież powody mogła mieć ta sowa?
Księgę wróżebną tak więc otworzyłem,
Aby wyroczni wyczytać z niej słowa.

W księdze napisane było:

„Jeśli ptak dziki do komnaty wleci,
Gospodarz rychło wyprawi się w drogę.”
Z pytaniem wtedy do sowy się zwracam:
„W podróż mam ruszać? Gdzież ja jechać mogę?
Powiedz, czy los mi szczęśliwy pisany.
Opisz mi, jaka niedola mnie czeka.
Czy bliska mojej podróży jest chwila,
Czy też wyprawy godzina daleka?”

Sowa westchnęła, skrzydła rozpostarła,
Do góry swoją zadzierając głowę;
Jako że mówić dziobem nie umiała,
Ruchem i wzrokiem wygłosiła mowę:

„Wszystko się wszędzie nieustannie zmienia,
Raz rwie przed siebie jak potoku fale,
Raz znów się kurczy, po czym wycofuje;
Cykl ten na przemian powtarzając stale.

Ciągle z materii formują się byty,
W przeistoczeniu liniejąc od nowa.
Niepowtarzalnie subtelna ich głębia
I żadne tego nie opiszą słowa!

Od katastrofy się szczęście zaczyna,
W szczęściu się kryje katastrofy ziarno.
Rozpacz i radość razem w progu stają,
Pomyślność dolę w sobie chowa marną.

Wu wielkim państwem było i potężnym,
A bitwę stoczył król Fuchai przegraną.
Państwo Yue klęskę poniosło pod Guiji,
A zyskał Goujian hegemona miano.1

Choć Li Si władcę przekonał do siebie,
To w rękach kata zakończył swe życie.2
Z więźnia ministrem stał się niegdyś Fuyue
I Wu Dingowi służył znakomicie.3

Wszak katastrofa ze szczęściem splątana,
Niczym skręcone razem włókna liny.
Nieodgadnione są życia koleje,
A kresu jego nie zna nikt godziny.

Rozpędzisz wodę, a woda się wzburzy.
Rozpędzisz strzałę, a strzała poleci.
Wszystkie stworzenia wirują bez przerwy:
Drgają, pulsują od setek stuleci.

Wznoszą się chmury, opadają deszcze;
Plączą się byty wiosna to czy zima.
Wszystko się kręci jak koło garncarskie,
Co się bezkresne nigdy nie zatrzyma.

Wyroków nieba nie znamy zawczasu,
Ni dróg Natury nikt w przódy nie zgadnie.
Wcześniej czy później – to los decyduje.
Nikt nie wie, kiedy na kogo przypadnie.

Przecież,

Niebo i ziemia są wielką dymarką,
Której dymarzem zmienna jest przyroda.
Yin-yang to węgle w piecu rozżarzone,
Stworzeń miriady to miedź rudobroda.

Wzrost i upadek, łączenie i rozpad
Żadnej nie znają stabilnej reguły.
Tysiące przemian, setki przeistoczeń
Bez końca będą swoje sploty snuły.

Gdy ktoś się stanie bezwiednie człowiekiem,
To cóż takiego ów hołubić raczy?
Jeżeli w inną się zmieni istotę,
To czy miał powód będzie do rozpaczy?

Kto samolubny i wiedzą nie grzeszy:
Innymi gardzi, a siebie docenia.
Kto zaś jest biegły i kto widział wiele:
Ten dba o losy wszelkiego stworzenia.

Chciwiec da wszystko za dóbr posiadanie,
Śmiałek da wszystko za sławy zdobycie.
Pyszałek umrze, pragnąc władzę posiąść;
A prosty człowiek kocha swoje życie.

Kto czegoś łaknie lub przed czymś się wzbrania,
Ten w tę i we w tę zbiega żywot cały.
A wielki człowiek tym się nie przejmuje,
Gdyż myśli jego z rytmem zmian się zlały.

Głupiec w obrzędach grzęźnie i zwyczajach,
Które to niczym kajdany go skuły.
Człowiek dojrzały z niczym się nie wiąże,
Natury4 tylko wyznaje reguły.

Ludzie przeciętni mętlik mają w głowie,
Gniew i sympatia w sercach się rozplenia.
Człowiek prawdziwy zna co spokój duszy,
W Naturze tylko szuka ukojenia.

Porzuć swój umysł, opuść swoją postać,
Przeniknij eter i zapomnij siebie.
Nieogarniony i nieistniejący
Poszybuj razem z Naturą po niebie.

Dosiądź strumienia, a ten cię poniesie.
Uderz w przeszkodę, a ta cię zatrzyma.
Porzuć swe ciało, losowi się oddaj
I nadaj sobie imię anonima.
Niech życie twoje będzie dryfowaniem,
Śmierć odpoczynkiem niech będzie pielgrzyma.

Spokojny niczym cisza na głębinach,
Dryfuj jak łódka bez cumy przy burcie.
Życiem swym się nie przejmuj, pustkę piastuj w sobie
I płyń w strumienia nurcie.

Człowiek cnotliwy nigdy nie upada;
Swój los poznawszy, nie martwi się wcale.
Spraw nieistotnych nigdy nie rozważa,
Bo nie obchodzą go takie detale.”5


1 Król Fuchai był władcą państwa Wu. Państwo Wu rywalizowało z państwem Yue, którego monarchą był Goujian. Mimo że Wu było potężnym państwem, poniosło klęskę w starciu z Yue. W jakiś czas po tej przegranej przez państwo Wu bitwie, Fuchai – król tego państwa – stoczył zwycięski bój z Goujianem – władcą państwa Yue. Bitwa ta miała miejsce u stóp góry Guiji. Goujianowi udało się jednak przechytrzyć Fuchaia, wydostać się z niewoli, zreorganizować wojsko i uderzyć na Wu ponownie. Pokonawszy Fuchaia, Goujian stał się hegemonem.

2 Li Si został stracony po śmierci swego protektora, jakim był Pierwszy Cesarz.

3 Król Wu Ding – pierwszy władca dynastii Shang – ujrzał we śnie postać mędrca, który wyglądał tak jak więzień o imieniu Fuyue. Kiedy więc król poznał Fuyuego, uczynił go ministrem.

4 W oryginale dao (道), co można też tłumaczyć: Tao.

5 Xiao Tong (red.), Zhaoming wen xuan yi zhu (Zhaominga wybór tekstów z objaśnieniami i komentarzem), t. 1, Changchun: Jilin Wenshi, 2007, s. 659–660.

Odmiana chińskich nazw własnych

Chińskie nazwy własne, jak wszystkie inne rzeczowniki w języku polskim, należy w miarę możliwości odmieniać przez przypadki deklinacyjne. O ile jednak w odniesieniu do nazw wywodzących się z języków europejskich język polski wytworzył już pewien dość stabilny system (zarówno w zakresie wymowy jak i pisowni), tak w przypadku wyrazów pochodzenia chińskiego system taki dopiero się tworzy, przez co nie ma jeszcze wśród native speakerów języka polskiego jednomyślności, co do tego jak daną nazwę własną należy odmieniać i czy w ogóle należy ją odmieniać – o zasadach ich zapisu nie wspominając.

Istnieją oczywiście również i takie chińskie nazwy własne, których odmiana nie nastręcza problemów, gdyż możemy je z łatwością przypisać do jednej z istniejących w języku polskim grup deklinacyjnych. Do takich niekłopotliwych rzeczowników należą między innymi te, których pisownia została spolszczona, jak np.:

Szanghaj (-u, -owi, -, -em, -u, -u)
Konfucjusz (-a, -owi, -a, -em, -u, -u).

Jednak o ile wyrażenie ‘w Szanghaju’ brzmi naturalnie (jak ‘w gaju’), o tyle analogiczna forma ‘w Tajpeju’ nie brzmi już tak dobrze (w przeciwieństwie do formy ‘w kleju’).1

Wiele nazw, które nie doczekały się spolszczenia pisowni, również zalicza się do grupy rzeczowników łatwych w odmianie przez przypadki; są to na przykład rzeczowniki rodzaju męskiego,2 które kończą się w mianowniku na ‘-n’ lub ‘-ng’, np.:

Chan (-a, -owi, -a/-,3 -em, -ie, -ie),
Wang (-a, -owi, -a/-, -iem, -u, -u).

Przy czym w odniesieniu do słów zakończonych w mianowniku na ‘-ng’, litera ‘g’ (służąca tylko i
wyłącznie do tego, by zaznaczyć, że poprzedzający ją dźwięk to ‘n’ tylnojęzykowe) jest w przypadkach zależnych, a czasem również w mianowniku, wymawiana – co wymuszone jest zasadami fonotaktyki języka polskiego.

Nie przysparzają też wielu problemów wyrazy zakończone na dyftong lub tryftong, którego ostatnim elementem jest ‘-i’, np. Cai (czyt. caj) i Hui (czyt. chłej):

Cai (-a/u, -owi, -a/-, -em, -u, -u), np. do Caia (czyt. caja), z Caiem (czyt. cajem)
Hui (-a/?u,4 -owi, -a/-, -em, -u, -u), np. do Huia (czyt. chłeja), o Huiu (czyt. chłeju)

Bardziej dyskusyjna zdaję się być kwestia czy należy odmieniać wyrazy zakończone w wymowie na dyftong lub tryftong, którego ostatnim członem jest ‘u’ niezgłoskotwórcze (czyli dźwięk, jaki zdecydowana większość Polaków przypisuje literze ‘ł’). Polskie nazwy własne posiadające taką głoskę w wygłosie, są odmieniane, np.:

Musioł (-a, -owi, -a, -em, -[l]e, -[l]e)
Michał (-a, -owi, -a, -em, -[l]e, -[l]e)

Stosowana w niniejszej publikacji transkrypcja języka chińskiego sylaby wymawiane ‘ał’ i ‘oł’ zapisuje odpowiednio ‘ao’ i ‘ou’. Tak więc jeśli odmienimy nazwiska Cao (czyt. cał) i Zhou (czyt. dżoł), otrzymamy:

Cao (-a, -owi, -a, -em, -[l]e, -[l]e), np. ku Caoowi (czyt. całowi), o Cale (czyt. cale)
Zhou (-a, -owi, -a, -em, -[l]e, -[l]e), np. do Zhoua (czyt. dżoła), o Zhole (czyt. dżole)

O ile pierwsze przypadki wyglądają i brzmią dość znośnie, to miejscownik i wołacz trudno obecnie zaakceptować.5

W celu uniknięcie niezręcznych form typu ‘Cale’ czy ‘Zhole’ można wykorzystać sprytny zabieg,
polegający na uczynieniu z problematycznego wyrazu przydawki. Nie trzeba go wtedy odmieniać, np. ‘mówię o panu Zhou’. Podobnie w odniesieniu do toponimów: ‘w mieście Taizhou’.

Kłopotliwe są też rzeczowniki kończące się na literę ‘-i,’ która nie jest częścią dyftongu czy
tryftongu. W zależności od miejsca artykulacji poprzedzającej ją spółgłoski, literę ‘i’ czyta się
wtedy na trzy różne sposoby, ale na potrzeby języka polskiego wystarczy, że wyróżnimy tylko dwa:6

  1. Jak polskie ‘y’ po głoskach: s[s], sh[sz], z[dz], zh[dż], c[c], ch[cz], r[ż] 7
  2. Jak polskie ‘i’ w innych przypadkach

Mamy wobec tego do czynienia z wyrazami zakończonymi podobnie jak polskie przymiotniki. Odmiana przymiotnikowa wydaję się więc najbardziej odpowiednim wyborem.

Spróbujmy odmienić takie cztery imiona: Xizhi (czyt. śidży), Zhi (czyt. dży), Shuji (czyt. szudźi) i Qi (czyt. ći) – zakładając oczywiście, iż są to mężczyźni; w przypadku kobiet najrozsądniej byłoby nie odmieniać tych imion.

Oto jak taka odmiana by wyglądała:

Xizhi (-’ego, -‘emu, -‘ego, -m, -m, -), np. do Xizhi’ego (czyt. śidżego), o Xizhim (czyt. śidżym)
Zhi (-’ego, -‘emu, -‘ego, -m, -m, -), np. do Zhi’ego (czyt. dżego), o Zhim (czyt. dżym)
Shuji (-ego, -emu, -ego, -m, -m, -), np. do Shujiego (czyt. shudźiego), o Shujim (czyt. shudźim)
Qi (-ego, -emu, -ego, -m, -m, -), np. do Qiego (czyt. ćiego), o Qim (czyt. ćim)

Formy takie jak Shujiego czy Xizhi’ego brzmią i wyglądają w miarę swojsko; można je bowiem przyrównać do takich, zadomowionych już w języku polskim, odmian jak: Kennedy’ego czy Bertolucciego.

W przypadku imion jednosylabowych coś zdaje się „zgrzytać”. Możliwe że nieakceptowalność odmiany przymiotnikowej rzeczowników jednosylabowych wynika z małej liczby przymiotników jednosylabowych w języku polskim. Deklinowanie przymiotnikowe imion jednosylabowych staje się jednak mniej problematyczne kiedy występują one razem z nazwiskiem (które w języku chińskim występuje zawsze przed imieniem), np.:

do Cao Zhi’ego, o Wu Qim

Toponimy zakończone przymiotnikowo raczej nie są odmieniane:

Idę do Muzhi, Muzhi jest wielkie, zachwycam się Muzhi
Idę ku Linyi, mieszkam w Linyi, Linyi jest daleko

Przykłady takie jak ‘o Wu Qim’ i ‘do Cao Zhi’ego’ ukazują jeszcze inną cechę odmian chińskich nazw osobowych: otóż kiedy odmienione jest imię, nie odmienia się zazwyczaj nazwiska, np.:

o Cao Zhim, z Wang Xizhim, do Sima Qiana, o Li Xianie

Możliwa jest też sytuacja odwrotna, kiedy to odmieniane jest nazwisko, a imię pozostaje nieodmienione. Schemat ten stosuje się wtedy, kiedy forma imienia nastręcza trudności w odmianie, np.:

Ku Bangowi Gu, z Bangiem Gu, do Shanga Ze, o Shangu Ze, o Wangu Hua

Niektóre pary nazwisko-imię pozwalają na dowolność w wyborze, tego który człon ma być odmieniany, np.:

z Caoem Pi, z Cao Pim, o Wang Xizhim, o Wangu Xizhi

Zdarza się też (choć rzadko), iż oba człony są odmieniane:

do Suna Jat-sena, o Sunie Jat-senie8 (znacznie częściej jednak: do Sun Jat-sena, o Sun Jat-senie)

Pewne wyrazy nie są podatne na deklinację. Są to wyrazy zakończone na: ‘-e’, ‘-a’ ‘-uo’, ‘-u’ oraz ‘-
ü’, np.:

o Lü, do Lü, z Lü
o Guo, z Guo, do Guo
o Hua, z Hua, do Hua
o He, z He, do He

W odniesieniu jednak do wyrazów wielosylabowych zakończonych na ‘-a’ (będących nazwami osobowymi jak i miejscowymi) sytuacja nie jest już tak jednoznaczna; mają one bowiem tendencje do tego, aby odmieniać się jak polskie rzeczowniki rodzaju żeńskiego:

Muzha (czyt. mudża): widzę Muzhę (czyt. mudżę), w Muzhy (czyt. mudży), zachwycam się Muzhą (czyt. mudżą)

Problem jednak powstaje, gdy wyrażenie dwusylabowe składa się z dwóch jednosylabowych członów (nazwiska i imienia czy pseudonimu), np.:

Li Na, z Li Ną, o Li Nie, do Li Ny

Ten typ deklinacji jest akceptowalny (wszak Li Na brzmi – jeśli zignorować akcentuację – tak samo jak polski wyraz ‘lina’). Odmiana stwarza jednak dość istotne problemy: kiedy bowiem mówimy o Li Nie, to nie ma pewności czy osoba, o której mówimy, nazywa się Li Na czy Li Nie. W takich przypadkach najlepiej więc jest zrezygnować z odmiany przez przypadki, przekształcając nazwę własną w przydawkę:

do pani Li Na, z panią Li Na

W przypadku zakończenia ‘-ua’ lub sylaby ‘wa’ (w jednym i drugim przypadku wymowa brzmi ‘ła’) stajemy przed problemem jeszcze większym niż miało to miejsce w przypadku form ‘Zhou’le’ czy ‘Cao’le’:

Nüwa (czyt. ńjüła): o Nüle (czyt. ńjüle), z Nüwą / Nüłą (czyt. ńjüłą)
Sanhua (czyt. sanchła): o Sanhle (sanchle), z Sanhuą/Sanhłą (czyt. sanchłą)

Nie dość bowiem, iż formy te brzmią dość pokracznie, to nie wiadomo też jak je właściwie należy
zapisać.9 Najlepiej więc przekształcić je w przydawki:

o bogini Nüwa, z boginią Nüwa
w miejscowości Sanhua, za miejscowością Sanhua

Jeśli męska nazwa osobowa kończy się na ‘-a’, najlepiej przekształcić ją w przydawkę.
Wielosylabowe męskie nazwy osobowe zakończone na ‘-e’ wykazują skłonności do odmiany przymiotnikowej np.:

Jie (czyt. dźie): do Jiego (czyt. dźiego), z Ji[e]m (czyt. dźi[e]m)
Zhebie (czyt. dżebie): do Zhebiego (czyt. dżebiego), o Zhebi[e]m (czyt. dżebi[e]m)
Li He, do Li Hego, z Li Hem, ku Li Hemu

Jak widać w powyższych przykładach, wyrażenia dwusylabowe odmieniają się „chętniej.” Formy typu: ‘z Jim’ czy ‘z Jiem’ jak na razie nie zdają się być akceptowalne.

Podany tutaj zbiór zasad nie jest ani wyczerpujący, ani też bezdyskusyjnie słuszny. Jak zaznaczono na początku, zasady deklinacji chińskich nazw własnych w języku polskim dopiero się tworzą. Stosowana w niniejszej publikacji odmiana chińskich wyrazów oraz ich ortografia nie każdemu Czytelnikowi przypadnie go gustu.


1 Autor wyraża tutaj swoje osobiste odczucia jako native speaker języka polskiego. Podobnie w dalszych
przykładach.

2 Chodzi o to czy dana nazwa własna oznaczająca osobę odnosi się do mężczyzny czy do kobiety. Jeśli Chan to mężczyzna, powiemy wtedy: ‘widzę Chana’ i ‘idę z Chanem’, ale w odniesieniu do kobiety najlepszą opcja jest chyba
nieodmienianie: ‘idę z [panią] Chan’. Podobnie w dalszych przykładach.

3 Formy oboczne zależą od tego czy mamy do czynienia z rzeczownikiem żywotnym (np. nazwiskiem) czy nieżywotnym (np. toponimem). Podobnie w dalszych przykładach.

4 W odniesieniu do toponimów występuje ten sam problem co w przypadku podanego wyżej przykładu dotyczącego Tajpej (? Tajpeju).

5 W języku polskim występuje wprawdzie zadomowione już słowo chińskie, którego wygłos brzmi ‘ał’ i słowo to jest
bezwzględnie odmieniane w jednym ze swoich znaczeń, a zazwyczaj nieodmieniane w innych znaczeniach.
Chodzi o słowo ‘makau,’ które jest odmieniane, kiedy użyjemy go jako odzywki w grze karcianej o tej
samej nazwie: np. „po makale.” Ale jeśli chodzi o samą nazwę gry, słowo ‘makau’ nie jest zazwyczaj
deklinowane: np. „Gramy w makau czy w brydża?” Podobnie nazwa ta zwykle nie jest odmieniania w
przypadku, gdy chodzi o rejon administracyjny Makau, np. „jadę do Makau, jestem w Makau.”

6 Różnica w wymowie litery ‘i’ w wyrazach ‘si’ i ‘shi’ jest niewielka i nieistotna z punktu widzenia odmiany przez
przypadki w języku polskim – ich spolszczona wymowa jest identyczna.

7 W nawiasach kwadratowych podobno przybliżoną wymowę zapisaną w polskiej ortografii.

8 Nie jest to wprawdzie zapis w transkrypcji pinyin (zwłaszcza że nazwa ta pochodzi z innego języka chińskiego niż
mandaryński) – ale nie ma to większego znaczenie, gdyż zasada jest ta sama.

9 W przypadku japońskich nazw własnych o takim zakończeniu, np. Kurosawa, język polski „poszedł na skróty” i z wyrazu
wymawianego ‘kurosała’ zrobił ‘kurosava’, dzięki czemu wyrazy te odmieniają się tak jak polskie:
Warszawa czy Dobrawa. Być może czeka to też chińskie wyrazy Nüwa i Sanhua.

 

Antroponimy chińskie

Sha Ning

Sha Ning
(moje chińskie nazwisko oraz imię zapisane pismem pieczęciowym)

Chińczycy, w odróżnieniu od Europejczyków, posiadali nazwiska już od zamierzchłej starożytności. Dawni Chińczycy (a przynajmniej przedstawiciele warstw rządzących) posługiwali się początkowo dwoma typami nazwisk, a były to: nazwiska po kądzieli/nazwiska rodowe (xing 姓) i nazwiska po mieczu/nazwiska klanowe (shi 氏).

Nazwiska po kądzieli pojawiły się, jak się można domyślać, w okresie matriarchatu, kiedy nie ustalano jeszcze ojcostwa. W późniejszych epokach, to jest w czasach patriarchatu, nazwiska te zaczęły być dziedziczone po ojcu – od tego momentu możemy nazywać je nazwiskami rodowymi. Z biegiem czasu rodziny stawały się coraz bardziej liczne, co doprowadziło do tego, że nazwiska rodowe, jakie nosili ich członkowie, przestały wystarczać – było ich po prostu zbyt mało. Aby zaradzić niedoborowi nazwisk, bracia noszący to samo nazwisko rodowe zakładali własne klany i nadawali sobie dodatkowe nazwisko (nazwisko klanowe), które ich dzieci dziedziczyły potem po nich.

W późniejszym okresie nazwiska po kądzieli (rodowe) straciły swą rację bytu, a terminy xing i shi stały się synonimami, przy czym shi otrzymało funkcję honoryfikatywną. Na przykład jeśli ktoś ma na nazwisko ‘Zhang’, to możemy o nim powiedzieć ‘Zhang Shi’, co należało by przetłumaczyć ‘Szanowny pan Zhang’.

Oprócz nazwisk istniały od dawna również różnego typu imiona i pseudonimy.

Imię podstawowe (benming 本名), zwane też imieniem właściwym (zhengming 正名) , wielkim imieniem (daming 大名 albo po prostu imieniem (ming 名). Jest to imię formalne, jakie podaje się przy rejestracji dziecka w urzędzie.

Imię pierwotne (yuanming 原名). Jest to pierwsze imię formalne nadane dziecku. Imię pierwotne może różnić się jednak od imienia podstawowego, jeśli imię podstawowe zostanie w przyszłości zmienione.

Imię dziecięce (youming 幼名), zwane też małym imieniem (xiaoming 小名), mlecznym imieniem (ruming 乳名) lub małym określeniem (xiaozi 小字). Jest to imię nadawane przez dziadków dziecku, kiedy rodzice jeszcze nie zdecydowali się, jakie imię podstawowe nadać.

Imię genealogiczne (puming 譜名). Jest to imię, pod jakim dana osoba figuruje w księdze genealogicznej rodu.

Imię szkolne (xunming 訓名) zwane też imieniem uczniowskim (xueming 學名). Jest to imię nadawane dziecku przez rodziców lub nauczyciela, kiedy dziecko rozpoczyna formalną naukę, a stosowane jest głównie w środowisku szkolnym. Zdarza się, że jest ono tożsame z imieniem podstawowym.

Pseudonim (huaming化名). Pseudonim może przybierać różne formy np. pseudonim literacki (biming 筆名), pseudonim artystyczny (yiming 藝名), a od lat dziewięćdziesiątych XX wieku występuje również pseudonim internetowy (wangming 網名).

Imię fikcyjne (weiming 偽名). Może być stosowane w celu ukrycia prawdziwej tożsamości, np. przez zbiegów.

Imię kurtuazyjne (biaozi 表字) zwane najczęściej po prostu określeniem (zi 字), to imię nadawane głównie mężczyznom, na znak osiągnięcia przez nich dorosłości, co w dawnych Chinach oznaczało 20 rok życia.

Przydomek (hao 號), zwany też innym określeniem (biezi 別字). Imię dodatkowe używane głównie przez artystów.

Kryptonim (daihao 代號).

Ksywa (chuohao 綽號).

Imię religijne (jiaoming 教名). Jest to imię, jakie może być nadane osobie, która przyjmie chrzest.

Imię pośmiertne (shi hao 諡號).

Tytuł honorowy (zuncheng 尊稱).

Przydomek Dharma (fahao法號) zwany też imieniem Dharma (faming 法名), imieniem Śīla (jieming 戒名) lub tabu Dharma (fahui 法諱). Jest to imię buddyjskie, jakie przyjmuje neofita.

Oczywiście nie każdy Chińczyk posługiwał czy posługuje się wszystkimi typami imion. Podana tutaj lista nie jest też wyczerpująca, istniały bowiem i istnieją jeszcze różne odmiany imion związanych z przynależnością na przykład do sekty taoistycznej, grupy przestępczej czy też innej społeczności.

Obecnie Chińczycy nie używają tak wielkiej różnorodności imion (np. obecnie nie nadaje się już określeń kurtuazyjnych zi ani przydomków hao). Wciąż jednak zdarza się i to bardzo często, że dana osoba ma inne imię w dokumentach, inaczej zwracają się do niej członkowie rodziny, a inaczej każe na siebie mówić znajomym.

Na przykład osoba znana Polakom jako Sun Jat-sen, nosił następujące imiona i pseudonimy (po myślniku podano ich poglądowe tłumaczenie na język polski):

Nazwisko: Sun (孫) – Wnuk

Imię podstawowe: Wen 文 – Wykształcony

Imię dziecięce: Dixiang 帝象 – Podobieństwo Cesarza

Imię genealogiczne: Deming 德明 – Blask Cnoty

Imię kurtuazyjne: Zaizhi 載之 – Pojechał Wozem (możliwe inne interpretacje)

Przydomek: Yixian 逸仙 – Nieśmiertelny-który-się-wyzwolił

Imię religijne: Rixin (日新) – Odnowione Słońce

Pseudonim: Nakayama Shō (中山樵) – Chrust ze Środkowej Góry

Tytuł honorowy: Guo Fu (國父) – Ojciec Narodu

Chińczycy w odniesieniu do Sun Jat-sena używają najczęściej pseudonimu Zhongshan, co jest chińską (mandaryńską) wymową japońskiego nazwiska Nakayama (中山), czyli Środkowa Góra, które to nazwisko – wraz z imieniem Shō (樵) – Sun Jat-sen przyjął podczas pobytu w Japonii. Na Tajwanie zwany jest też często Ojcem Narodu (Guo Fu 國父).

W Polsce, jak i większości krajów tzw. Zachodu, używamy jego przydomku Yixian (逸仙), którego używał podczas studiów w Hong Kongu, a który wymawiany w kantońskiej odmianie języka chińskiego brzmi ‘jat-sin,’ co sam zainteresowany zapisywał „po angielsku” ‘Yat-sen.’

Do antroponimów wyżej wymienionych doszedł w XX wieku jeszcze jeden: imię angielskie (yingwen ming 英文名), którego cechą charakterystyczną jest to, iż zapisuje się je alfabetam łacińskim i wymawia na angielską modłę; przy czym nie musi to być wcale imię, jakie noszą osoby z krajów anglojęzycznych (choć najczęściej takie właśnie jest), może to równie dobrze być pospolite słowo angielskie, zapisane alfabetem łacińskim imię chińskie (czasem w wymowie lokalnej) lub nawet nazwa wymyślona. Zdarza się, że imię angielskie brzmi podobnie jak jedno z chińskich imion danej osoby, ale nie jest to regułą.

Nazwisko w języku chińskim występuje zawsze na pierwszym miejscu, po nim dopiero następuje imię lub pseudonim. Obecnie zdarza się, iż Chińczycy mający dużo kontaktów z przedstawicielami naszego kręgu kulturowego stosują na wizytówkach czy też w korespondencji odwrotny zapis, czyli taki w którym imię stoi przed nazwiskiem – ale dzieję się tak najczęściej wtedy, kiedy używane jest imię angielskie, np. Steven Zhou. Oczywiście w sytuacji kiedy list czy wizytówka jest w języku chińskim, nazwisko zostaje zawsze na pierwszym miejscu, np. Zhou Shiwen (周士文).

Na przykład aktor znany w Chinach jako Li Xiaolong (李小龍), nazywał się pierwotnie Lee Jun-fan (李振藩) – zapisane w wymowie mandaryńskiej: Li Zhenfan – a na Zachodzie znany jest pod swym angielskim imieniem i nazwiskiem: Bruce Lee. W każdym z tych trzech przypadków nazwiskiem jest oczywiście Li/Lee.

Nazwiska chińskie są najczęściej jednosylabowe, imiona i pseudonimy natomiast mają najczęściej dwie sylaby. Tak więc cały antroponim ma zazwyczaj trzy sylaby (jedna w nazwisku i dwie w imieniu lub rzadziej dwie w nazwisku i jedna w imieniu). Zdarza się też, choć nieczęsto, że wystarczą tylko dwie sylaby (po jednej sylabie na nazwisko i imię) albo że potrzeba aż czterech sylab (po dwie sylaby na imię i nazwisko).

Na przykład (pierwsze nazwisko, drugie imię lub pseudonim):

莊周 Zhuang Zhou

陶淵明 Tao Yuanming

司馬相如 Sima Xiangru

歐陽修 Ouyang Xiu

 

Najstarszy bodaj wiersz

Kija ułamię, pchnę strzałę po strzale.
Kurz się uniesie; dopadnę, powalę.

斷竹,續竹,飛土,逐害1

Oto, podobno, najstarszy chiński wiersz, jaki przetrwał do naszych czasów. Znaleźć go można w Kronice wiosen i jesieni państw Wu i Yue 《吴越春秋》, której nie należy, notabene, mylić z tą sławniejszą Kroniką wiosen i jesieni, która doczekała się Komentarzy pana Zuo 《左轉》. Ale coś mi się zdaje, że znacznie bardziej leciwe są wierszyki znajdujące się w Księdze Przemian 《易經》; na przykład przy heksagramie Kun (坤) mamy taki wierszyk:

Głazem wstrzymany, w zarośla wrzucony,
Wchodzi do domu, a nie widzi żony.

困于石,據于蒺藜,入于其宮,不見其妻2

Ale kto je tam wie?


1Liu Xiaodong [劉曉東], Er shi wu bie shi [二十五別史] (Poza dwadzieścia pięć historii), Jinan [濟南]: Qi-Lu Shushe [齊魯書社], 2000, s. 88.
2Nan Huaijin [南懷瑾], Xu Qinting [徐芹庭], (red.), Zhou yi jin zhu jin yi [周易今註今譯] (Księga przemian ze współczesnym komentarzem i tłumaczeniem), Tajpej[台北]: Taiwan Shufang [台灣書房], 1984, s. 423.

Celebryta z II w. p.n.e.

Sima Xiangru (司馬相如) pochodził z zamożnej rodziny, dlatego udało mu się zostać przybocznym cesarza; pełnił jednak tylko niską funkcję urzędniczą na cesarskim dworze. Po jakimś czasie porzucił jednak służbę w stolicy i udał się do królestwa Liang (lenna cesarskiego), gdzie w owym czasie przebywało też wielu innych literatów. Po kilku latach umarł zasiadający na tronie królestwa Liang król Xiao, na którego to zaproszenie Sima Xiangru przybył do ziemi Liang i z którego to ręki otrzymał tam posadę. Straciwszy zwierzchnika, a co za tym szło, źródło utrzymania, Sima Xiangru wrócił do swego rodzinnego miasta – Chengdu. Okazało się wtedy, że nie ma z czego się utrzymać. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności jego przyjaciel Wang Ji został starostą powiatu Linqiong i zaprosił Sima Xiangru, aby ten zamieszkał u niego na koszt powiatu. Sima Xiangru zamieszkał więc w rządowym hotelu. Starosta Wang Ji każdego dnia składał wizytę swemu gościowi w hotelu. Sima Xiangru z początku przyjmował starostę, ale po pewnym czasie zaczął odmawiać spotkań pod pretekstem choroby. Za co Wang Ji darzył swego przyjaciela jeszcze większym szacunkiem.

Po okolicy rozeszła się wieść, że ktoś mieszka w rządowym hotelu i odmawia widzenia się nawet ze starostą powiatu. A w powiecie tym mieszkali jedni z najbogatszych osób w państwie. Szybko doszli do wniosku, że kimkolwiek jest ów osobnik, musi to być postać niezmiernie wpływowa, skoro pozwala sobie na to, aby tak traktować starostę – cesarskiego urzędnika. Postanowili więc zaprosić go na ucztę. Zaproszony bardzo niechętnie jednak w końcu zgodził się przybyć na biesiadę. Tam udało mu się ukradkiem poznać Zhuo Wenjun (卓文君) – młodą i niedawno owdowiałą córkę gospodarza. Przekupił jej służącą, aby przekazała swej pani list od niego. W odpowiedzi na list, Zhuo Wenjun udała się do hotelu, w którym mieszkał Sima Xiangru, gdzie… została przez niego porwana i wywieziona do Chengdu.

Ojciec porwanej postanowił, że od tej pory nie będzie już łożył na utrzymanie swej córki. Nie mógł bowiem w żaden inny sposób rozprawić się z porywaczem przez wzgląd na wysoką pozycję społeczną i wpływy, jakimi w jego mniemaniu cieszył się Sima Xiangru.

Przybywszy do Chengdu, Sima Xiangru i Zhuo Wenjun żyli w biedzie. Przyzwyczajona do życia w dostatku kobieta nie mogła tego znieść. Postanowili więc wrócić do powiatu Linqiong, gdzie sprzedawszy zaprzęg konny, którym przybyli, zainwestowali pieniądze w mały biznes, otwierając coś, co dziś nazwalibyśmy pubem.

Dla pana Zhuo – ojca Wenjun – była to sytuacja bardzo kłopotliwa: on wielki bogacz, a jego córka pracuje za barem – trudno sobie wyobrazić większą utratę twarzy. Darował więc córce dużą sumę pieniędzy oraz przydzielił jej znaczną liczebnie służbę.

Otrzymawszy taki prezent, młodzi kochankowie porzucili swój pub i udali się z powrotem do Chengdu, gdzie kupili ziemię i dom.

Lao-tsy przewidział Internet

Lao-tsy (老子) – czy też jak kto woli Laozi, Lao Tzu, Lao-ce, Lao-tse, etc. – przewidział powstanie Internetu 🙂 na blisko 2500 lat, zanim to nastąpiło. O ile, oczywiście, w ogóle ktoś taki istniał.

W rozdziale 47. (wg tradycyjnego podziału) Księgi Drogi i Mocy (道德經) nestor taoizmu napisał:

Nie wychodząc z domu, można poznać świat.
不出户知天下1

Nic dodać nic ująć. Prorok jak się patrzy.


1 Liu Fuzeng [劉福增] (red.), Lao Zi jing du [老子精讀] (Lao-tsy: lektura dogłębna), Tajpej [台北]: Wunan Tushu [五南圖書], 2004, s. 152.

Twarde prawo, lecz skuteczne

Mo Di (墨翟) – znany też jako Mo Zi, Mo Tzu, Mocjusz itp. – uznawany jest często za filozofa pełnego troski o losy świata i empatii wobec bliźniego. Jego idea wszechogarniającej miłości jian ai (兼愛) przyrównywana jest często do nauk Chrystusa. Mo Di był też zagorzałym pacyfistą (co w czasach nie na próżno nazywanych Okresem Walczących Królestw nie było sprawą bagatelną). Podobno pewnego razu szedł pieszo dziesięć dni (i nocy), aby przekonać władcę jednego z państw do niepodejmowania działań wojennych.

Wszystko to jednak nie przysłaniało mu (i/lub jego uczniom) potrzeby pragmatycznego podejścia do realnych zagrożeń bezlitosnego świata. W kwestii rozwiązania problemu przestępczości moiści prezentowali nadzwyczaj (z naszego punktu widzenia) radykalne stanowisko. Oto przykład moistowskiej myśli karno-prawnej:

Wóz to drewno. Kto wozem jedzie, ten nie jedzie drewnem. Łódka to drewno. Kto łódką płynie, ten nie płynie drewnem. Złodziej to człowiek. Gdzie wielu złodziei, tam ludzi mało; gdzie nie ma złodziei, tam ludzi nie brak. Skąd o tym wiem? Nienawiść do tabunów złodziei nie jest nienawiścią do tabunów ludzi. Pragnienie tego, aby nie było złodziei, nie jest pragnieniem tego, aby nie było ludzi. Wszyscy są co do tego zgodni. Skoro tak, to chociaż złodziej jest człowiekiem, kochanie złodzieja nie jest kochaniem człowieka, niekochanie złodzieja nie jest niekochaniem człowieka, zabicie złodzieja nie jest zabiciem człowieka. To proste.

車,木也;乘車,非乘木也。船,木也;入船,非入木也。盜人,人也,多盜,非多人也,無盜非無人也。奚以明之?惡多盜,非惡多人也;欲無盜,非欲無人也。世相與共是之。若若是,則雖盜人人也,愛盜非愛人也;不愛盜非不愛人也;殺盜人非殺人也;無難矣。1

Mistrz Mo, zwój XI, „Korzyści pomniejsze”
《墨子•卷十一•小取》

1 Mo Di [墨翟], Mo zi jin zhu jin yi [墨子進駐今譯] (Mitrz Mo ze współczesnym komentarzem i współczesnym tłumaczeniem), Li Yushu [李漁叔] (red.), Tajpej [台北]: Taiwan Commercial Press [臺灣商務印書館], 1974, s. 319–320.

Znaki, znaki, znaki…

Pismo chińskie należy do najtrudniejszych na świecie. Pewnego razu ktoś postanowił je więc uprościć, dzięki czemu nauka tego pisma stała się jeszcze trudniejsza. Teraz ucząc się tego pisma musimy opanować dwa systemy (tradycyjny i uproszczony) zamiast jednego, jak przed reformą pisowni.

Dla przykładu:
wyraz „Chiny” zapisany znakami uproszczonymi 中国 i tradycyjnymi 中國.

Teoretycznie jest tak:

  1. W Republice Chińskiej (zwanej popularnie Tajwanem) używa się znaków tradycyjnych.
  2. W Hongkongu i Makau (należących do Chińskiej Republiki Ludowej) używa się znaków tradycyjnych.
  3. Na pozostałym obszarze ChRL (czyli w tzw. Chinach Kontynentalnych) używa się znaków uproszczonych.
  4. W Singapurze używa się znaków uproszczonych (od 1976 r.).

Praktycznie jest tak:

  1. Na Tajwanie można bez problemy kupić książki drukowane pismem uproszczonym (importowane z Kontynentu).
  2. W Makau, kiedy ktoś chce kupić książkę to najczęściej jedzie do Zhuhaiu, bo tam taniej i wybór znacznie większy. Tak przynajmniej twierdzi moja znajoma z Makau :-). Zhuhai to miasto leżące tuż obok Makau, ale po drugiej stronie granicy wewnątrzpaństwowej, czyli w Chinach Kontynentalnych.
  3. Na Kontynencie używanie znaków tradycyjnych jest dopuszczalne, w określonych przypadkach, przez ustawę. Przypadki owe to:

— zabytki,
— nazwiska (jeśli występuje oboczność w pisowni),
— kaligrafia, pieczątki itp dzieła sztuki,
— inskrypcje i szyldy w piśmie odręcznym,
— wymogi wydawnicze, edukacyjne i badawczo-naukowe,
— wyjątkowe sytuacje określone przez odpowiedni organ Rady Państwa,

Ponadto pismo tradycyjne można również znaleźć na wizytówkach, szyldach drukowanych, informacjach hotelowych itd. Aczkolwiek niezbyt często.

W Singapurze – jeszcze nie byłem, więc nie wiem.
 

Dowcip o jedwabnym szlaku

Homofonia (czyli współbrzmienie wyrazów o odmiennych znaczeniach) jest zjawiskiem występującym w wielu językach. Jednak takie jej bogactwo, jakim poszczycić mogą się języki mandaryńskie, jest rzeczą wartą szczególnego odnotowania: w standardowym języku mandaryńskim występuje ok. 1500 możliwych sylab – raczej mniej niż więcej, ale chciało mi się nigdy dokładnie policzyć.
Oto przykład homofonii użyty w dowcipie:

這天老闆把小明叫過來說:
“小明你這個計畫的想法太爛了~給我回去重建一下思路再回來!”
隔天小明飛往新疆就再也沒有回來過了

Tego dnia szef wezwał do siebie Zdzicha:
– Zdzichu, ten twój plan jest do bani, idź no przemyśl jeszcze raz.
Następnego dnia Zdzisiek poszedł do Przemyśla i nie wrócił.

W oryginale dowcip ten opiera się na współbrzmieniu wyrazów 思路 (rozumowanie) i 絲路 (jedwabny szlak) wymawianych sīlù. Szef rzekł (w przekładzie dosłownym): „zrekonstruuj nieco rozumowanie i wróć.” Następnego dnia pracownik wyjechał do Xinjiangu, czyli Turkiestanu Wschodniego (przez który prowadziła jedna z dróg szlaku jedwabnego), i nie wrócił. Wypowiedź szefa brzmiała bowiem tak samo jak: „zrekonstruuj nieco jedwabny szlak i wróć.”
 

Turan

Turfan


 

Chińskie wierszy Miłosza problemy

Wiersze sławnych poetów polskich można bez problemu dostać w przekładzie na język chiński czy angielski. Jakość tych tłumaczeń pozostawia jednak wiele do życzenia. Nie chodzi o jakość artystyczną, bo ta jest niczego sobie, ale o jakość czysto lingwistyczną. O zrozumienie tekstu na poziomie leksykalno-gramatycznym. Nie dziwiłbym się przeinaczeniom (przedstawionym poniżej), gdyby w wierszach tych występowały rymy lub inne wygibasy, ale utwory te to wiersze wolne. Więc co mieli tłumacze na myśli?

Oto fragment przekładów Campo di Fiori na język chiński i angielski. Na język chiński tłumaczył z angielskiego Zhang Shuguang [张曙光]. Angielski przekład wykonali Louis Iribarne i David Brooks . Aż dwóch do jednego wiersza! Ilu by trzeba tłumaczy do przetłumaczenia Wojny Chocimskiej?

Wróćmy do Miłosza (po operatorze ’=>’ podaję polską retranslację cytowanego fragmentu przekładu):

Miłosz: Kat płomień stosu zażegnął

Iribarne i Brooks: Henchmen kindled the pyre 1 => Pachołkowie rozniecili stos

Zhang: 爪牙点燃了[…] 柴堆 2 => poplecznicy zapalili […] stos

Tutaj chiński tłumacz zrobił, co do niego należało, ale jego angielscy przewodnicy pogubili drogę. Kat a pachołek to nie ta sama osoba. No i jakieś cudowne rozmnożenie nastąpiło tych, co wykonywali egzekucję. Cytując chiński przekład, wyciąłem fragment, który w wersjach „zachodnich” znajduje się po tym wyrażeniu.

Przykład drugi z tego samego wiersza:

Miłosz: A ledwo płomień przygasnął

Iribarne i Brooks: Before the flames had died 3 => zanim płomienie zamarły

Zhang: 在火焰熄灭之前 4 => zanim płomień zgasł

Dziwnym trafem chiński tłumacz zrezygnował z metafory umierania w odniesieniu do ognia, dzięki czemu przywrócił oryginalne ujęcie tego fragmentu, tak jak życzył sobie tego poeta. Angielscy tłumacze znów jednak wyprowadzili Zhanga na manowce. „Zanim przygasł” a ”ledwo przygasł,” – kłopoty z osią czasu czy może niechęć do słownika? Pewnie „ledwo” pomylili ze słowem „lekko,” a od „lekko” już tylko rzut beretem do „trochę,” no i płomień „trochę przygasł,” czyli jeszcze nie do końca zgasł. Procedura logiczna przebiegła pomyślnie, ale dane wyjściowe były z sufity wzięte. Dobrze że to nie raport z akcji gaszenia pożaru… tylko wiersz.

Trzeci przykład pochodzi z mojego ulubionego wiersza w twórczości Miłosza (za którego poezją notabene nie przepadam). W Zaklęciu (przekład na angielski: Czesław Miłosz i Robert Pinsk) już się pan Zhang pośliznął, ale ślisko było, choć tym razem nie z winy przekładu na język angielski, gdyż do wersji angielskiej nie można się przyczepić – no cóż, pańskie oko konia tuczy.

Miłosz: ani oddanie książek na przemiał,
Ani wyrok banicji nie mogą nic przeciw niemu

Miłosz i Pinsk: no pulping of books, => żadne przemielenie książek
No sentence of banishment can prevail against it 5 => żaden wyrok banicji nie dadzą rady przeciw niemu

Zhang: 没有化成纸浆的书 => nie ma przemielonych książek
和流放的判决能压倒他 6 => i wyroku banicji, które mogą go stłumić

Zastosowane w angielskim przekładzie „pulping”, które jest rzeczownikiem odsłownym i znaczy „mielenie,” chiński tłumacz opacznie zrozumiał jako rzeczownik zwykły „miazga”. Tak więc cała fraza „no pulping of books” została przez niego zrozumiana jako „żadna miazga książek.” W wersji Miłosza mowa jest o tym, że zniszczenie książek nie stłumi ludzkiego rozumu (o rozumie bowiem jest ów wiersz). W wersji Zhanga czytamy zaś, że nie ma takich przemielonych książek, które mogły ten rozum ludzki stłumić. Hm, może te nieprzemielone dadzą radę.

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz


1 Czesław Miłosz, Selected poems = Poezje wybrane, tłum. David Brooks i inni, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997, s. 29.
2 Miłosz Czesław, Qie Miwoshi shixue [切•米沃什诗选] (Wybór wierszy Czesława Miłosza), tłum. Zhang Shuguang [张曙光], Shijiazhuang [石家庄]: Hebei Jiaoyu Chubanshe [河北教育出版社], 2002, s. 22.
3 Miłosz, Selected poems…, s. 29.
4 Miłosz, Qie Miwoshi…, s. 22.
5 Miłosz, Selected poems…, s. 195.
6 Miłosz, Qie Miwoshi…, s. 142.